Reklama za tysiaka! - Regulamin

$1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu: „WKSKLEP.PL - Reklama za tysiaka”.
 2. Konkurs polega na nagraniu własnej reklamy WKSKLEP.PL, produktów marki WK lub kolekcji.
 3. Organizatorem konkursu WKSKLEP.PL
 4. Konkurs przeznaczony jest dla klientów WKSKLEP oraz widzów Warszawski Koks.
 5. Zgłoszenie: Aby wziąć udział w konkursie należy umieścić swoje nagranie w serwisie Youtube oraz wysłać zgłoszenie na konkursy@wksklep.pl
 6. Wyłonienie zwycięzców: Spośród wszystkich zgłoszeń jury wybierze najlepszy film, który otrzyma voucher na 1000 zł do wykorzystania na WKSKLEP.PL. Wybrana zostanie również nagroda publiczności dla najpopularniejszego nagranie w serwisie Youtube. Przewidywane są również wyróżnienia.
 7. Okres konkursu: Zgłoszenia można przesyłać do 11.03.2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.03.2018 na oficjalnym fanpage WKSKLEP.PL oraz Youtube.

 

$2 Zasady konkursu

A. Nagranie.

 1. Film należy umieścić w serwisie Youtube z tytułem: „[tytuł Twojej reklamy] - #reklamazatysiaka | WKSKLEP.PL”
 2. W pierwszych linijkach opisu należy umieścić adres sklepu: https://wksklep.pl/ oraz  link do subskrypcji kanału: http://bit.ly/subwkskleppl
 3. Długość: maksymalnie 40 sekund.
 4. Konwencja nagrania dowolna.
 5. Reklama powinna dotyczyć konkretnego produktu lub kolekcji (np. Dobre WHEY, kolekcja DZIK®)
 6. Zabronione jest:

- pokazywanie produktów firm konkurencyjnych 
- ukazywanie firm konkurencyjnych w złym świetle

 B. Zgłoszenie

 1. Zgłoszenie powinno zawierać Imię i nazwisko, link do filmu oraz opcjonalnie historię jak powstawał pomysł.
 2. Zgłoszenie należy wysłać na mail: konkursy@wksklep.pl

§ 3 Obowiązki i oświadczenia Uczestnika

 1.  Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawierania i wykonywania umów z Organizatorem w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.).Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Źz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz potwierdza, że został poinformowany o przysługiwaniu mu prawa dostępu do treści swoich danych zebranych przez Klub Sportowy (administratora danych) oraz do ich aktualizacji.
 2. Zgłoszenie nagrania do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz przekazanie pełnych praw do niego w ręce organizatora. 


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie informując o tym z tygodniowym wyprzedzeniem.

Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować tutaj: reklamazatysiaka@wksklep.pl

WKSKLEP.PL - Dobre polskie produkty