Szukaj

Produkty

Kategorie

Kolekcje

Producenci

Brak wyników

Regulamin Black Friday

Regulamin promocji "BLACK FRIDAY" - do -30% na wybrane produkty

(dalej jako „Regulamin”)

 1. Organizatorem promocji internetowej „BLACK FRIDAY” jest spółka WK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 57/10, 02 – 091 Warszawie, numer KRS: 0000646549, numer NIP: 7010633012, numer REGON: 36585720300000) (dalej jako „Spółka”).
 2. Miejscem przeprowadzenia promocji „BLACK FRIDAY” jest sklep internetowy Spółki dostępny pod adresem https://wksklep.pl/ (dalej jako „Sklep internetowy”).
 3. Promocja „BLACK FRIDAY” dotyczy wybranych produktów dostępnych w Sklepie internetowym prowadzonym przez Spółkę, oznaczonych odpowiednio w sposób graficzny na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 4. Promocją „BLACK FRIDAY” objęte są wybrane przez Spółkę produkty, które w dniu 15.11.2019 r. będą oferowane za pośrednictwem Sklepu internetowego po obniżonych cenach. Promocja „BLACK FRIDAY” trwać będzie od godziny 00:01 (UTC+01:00) 15.11.2019 r. do godziny 02:00 (UTC+01:00) 18.11.2019 r. albo do wyczerpania zapasów.
 5. O wzięciu udziału w promocji „BLACK FRIDAY” rozstrzygać będzie moment potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” w procedurze zamówienia on-line. Potwierdzenia zamówień dokonane przed albo po terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za nieobjęte promocją „BLACK FRIDAY”, a ceny dodanych do koszyka produktów będą cenami nieuwzględniającymi postanowień niniejszego Regulaminu i promocji „BLACK FRIDAY”.
 6. Produkty objęte promocją „BLACK FRIDAY” i dostępne w Sklepie Internetowym będą możliwe do zakupienia w dniu 15.11.2019 r. po obniżonej cenie wskazanej na stronie Sklepu internetowego. Obniżenie cen produktów objętych promocją „BLACK FRIDAY” będzie wynosiło do – 30% od regularnej ceny detalicznej wybranego produktu wskazanej na stronie Sklepu internetowego dnia 14.11.2019 r.
 7. Przecena, o której mowa w Regulaminie nie dotyczy produktów dostępnych po obniżonych cenach niewynikających z promocji „BLACK FRIDAY” i udzielana jest od regularnej ceny detalicznej brutto.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do indywidualnej decyzji o selekcji i doborze ilościowym produktów biorących udział w promocji „BLACK FRIDAY” oraz procentowym obniżeniu cen poszczególnych produktów w ramach promocji „BLACK FRIDAY”, z zachowaniem postanowień Regulaminu.
 9. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 ze zm.) (dalej jako: „KC”), którzy w okresie obowiązywania promocji „BLACK FRIDAY” dokonają w Sklepie internetowym zakupu wybranych produktów wskazanych przez Spółkę w ramach promocji „BLACK FRIDAY”, zgodnie z postanowieniami Regulaminu (dalej jako „Uczestnik promocji”).
 10. Aby wziąć udział w promocji „BLACK FRIDAY” należy dodać do koszyka internetowego w Sklepie Internetowym produkty objęte promocją „BLACK FRIDAY”, a następnie postępować zgodnie z Regulaminem dostępnym pod adresem: https://wksklep.pl/strona/regulamin w celu dokonania płatności i ustalenia szczegółów dostawy. Osoba, która dokona wskazanych czynności uważana będzie za Uczestnika promocji „BLACK FRIDAY”.
 11. Uczestnik promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie.
 12. Promocja „BLACK FRIDAY” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami). W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) Uczestnik promocji „BLACK FRIDAY” ma prawo wyboru czy korzysta z postanowień promocji „BLACK FRIDAY”, czy uczestniczy w innej promocji.
 13. Spółka zastrzega sobie prawo do ustalenia limitu liczby sztuk produktów objętych promocją. Liczba poszczególnych produktów objętych promocją „BLACK FRIDAY” jest ograniczona. W przypadku braku danego produktu lub liczby zamówień przekraczającej liczbę sztuk danego produktu, Spółka niezwłocznie poinformuje o tym fakcie zamieszczając na stronie Sklepu internetowego informację o wyczerpaniu się zapasów.
 14. W przypadku wątpliwości, co do tego kto dokonał zakupu ostatnich sztuk, rozstrzyga moment zaksięgowania wpłaty za wybrane produkty ze Sklepu internetowego objęte promocją „BLACK FRIDAY”.
 15. W przypadku, gdy niemożliwa będzie realizacja zamówienia produktów objętych promocją „BLACK FRIDAY” ze względu na wyczerpanie zapasów Uczestnicy promocji, którzy potwierdzili zamówienie na brakujące produkty zostaną poinformowani przez Spółkę o możliwości wymiany środków na zakup innego produktu albo zwrot środków.
 16. Każdy Uczestnik promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach promocji „BLACK FRIDAY”.
 17. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Uczestników promocji z tytułu rękojmi.
 18. Udział w promocji „BLACK FRIDAY” jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 19. Udział w promocji „BLACK FRIDAY” jest dobrowolny.
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące i związane z promocją „BLACK FRIDAY” będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Zgłoszenia reklamacji należy dokonywać na adres: reklamacje@wksklep.pl.
 21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy KC, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2019.134 ze zm.) o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 22. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://wksklep.pl/.
 23. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2019 r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj