Z uwagi na wyjątkową sytuację, jesteśmy zmuszeni wstrzymać wysyłki za granicę. Zamówienia wciąż można składać, lecz paczki zagraniczne będą dostarczane później.

Szukaj

Produkty

Kategorie

Kolekcje

Producenci

Brak wyników

Regulamin Black Friday

Regulamin promocji "BLACK FRIDAY" - do -30% na wybrane produkty

(dalej jako „Regulamin”)

 1. Organizatorem promocji internetowej „BLACK FRIDAY” jest spółka WK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 57/10, 02 – 091 Warszawie, numer KRS: 0000646549, numer NIP: 7010633012, numer REGON: 36585720300000) (dalej jako „Spółka”).
 2. Miejscem przeprowadzenia promocji „BLACK FRIDAY” jest sklep internetowy Spółki dostępny pod adresem https://wksklep.pl/ (dalej jako „Sklep internetowy”).
 3. Promocja „BLACK FRIDAY” dotyczy wybranych produktów dostępnych w Sklepie internetowym prowadzonym przez Spółkę, oznaczonych odpowiednio w sposób graficzny na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 4. Promocją „BLACK FRIDAY” objęte są wybrane przez Spółkę produkty, które w dniu 15.11.2019 r. będą oferowane za pośrednictwem Sklepu internetowego po obniżonych cenach. Promocja „BLACK FRIDAY” trwać będzie od godziny 00:01 (UTC+01:00) 15.11.2019 r. do godziny 02:00 (UTC+01:00) 18.11.2019 r. albo do wyczerpania zapasów.
 5. O wzięciu udziału w promocji „BLACK FRIDAY” rozstrzygać będzie moment potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” w procedurze zamówienia on-line. Potwierdzenia zamówień dokonane przed albo po terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za nieobjęte promocją „BLACK FRIDAY”, a ceny dodanych do koszyka produktów będą cenami nieuwzględniającymi postanowień niniejszego Regulaminu i promocji „BLACK FRIDAY”.
 6. Produkty objęte promocją „BLACK FRIDAY” i dostępne w Sklepie Internetowym będą możliwe do zakupienia w dniu 15.11.2019 r. po obniżonej cenie wskazanej na stronie Sklepu internetowego. Obniżenie cen produktów objętych promocją „BLACK FRIDAY” będzie wynosiło do – 30% od regularnej ceny detalicznej wybranego produktu wskazanej na stronie Sklepu internetowego dnia 14.11.2019 r.
 7. Przecena, o której mowa w Regulaminie nie dotyczy produktów dostępnych po obniżonych cenach niewynikających z promocji „BLACK FRIDAY” i udzielana jest od regularnej ceny detalicznej brutto.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do indywidualnej decyzji o selekcji i doborze ilościowym produktów biorących udział w promocji „BLACK FRIDAY” oraz procentowym obniżeniu cen poszczególnych produktów w ramach promocji „BLACK FRIDAY”, z zachowaniem postanowień Regulaminu.
 9. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 ze zm.) (dalej jako: „KC”), którzy w okresie obowiązywania promocji „BLACK FRIDAY” dokonają w Sklepie internetowym zakupu wybranych produktów wskazanych przez Spółkę w ramach promocji „BLACK FRIDAY”, zgodnie z postanowieniami Regulaminu (dalej jako „Uczestnik promocji”).
 10. Aby wziąć udział w promocji „BLACK FRIDAY” należy dodać do koszyka internetowego w Sklepie Internetowym produkty objęte promocją „BLACK FRIDAY”, a następnie postępować zgodnie z Regulaminem dostępnym pod adresem: https://wksklep.pl/strona/regulamin w celu dokonania płatności i ustalenia szczegółów dostawy. Osoba, która dokona wskazanych czynności uważana będzie za Uczestnika promocji „BLACK FRIDAY”.
 11. Uczestnik promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie.
 12. Promocja „BLACK FRIDAY” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami). W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) Uczestnik promocji „BLACK FRIDAY” ma prawo wyboru czy korzysta z postanowień promocji „BLACK FRIDAY”, czy uczestniczy w innej promocji.
 13. Spółka zastrzega sobie prawo do ustalenia limitu liczby sztuk produktów objętych promocją. Liczba poszczególnych produktów objętych promocją „BLACK FRIDAY” jest ograniczona. W przypadku braku danego produktu lub liczby zamówień przekraczającej liczbę sztuk danego produktu, Spółka niezwłocznie poinformuje o tym fakcie zamieszczając na stronie Sklepu internetowego informację o wyczerpaniu się zapasów.
 14. W przypadku wątpliwości, co do tego kto dokonał zakupu ostatnich sztuk, rozstrzyga moment zaksięgowania wpłaty za wybrane produkty ze Sklepu internetowego objęte promocją „BLACK FRIDAY”.
 15. W przypadku, gdy niemożliwa będzie realizacja zamówienia produktów objętych promocją „BLACK FRIDAY” ze względu na wyczerpanie zapasów Uczestnicy promocji, którzy potwierdzili zamówienie na brakujące produkty zostaną poinformowani przez Spółkę o możliwości wymiany środków na zakup innego produktu albo zwrot środków.
 16. Każdy Uczestnik promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach promocji „BLACK FRIDAY”.
 17. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Uczestników promocji z tytułu rękojmi.
 18. Udział w promocji „BLACK FRIDAY” jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 19. Udział w promocji „BLACK FRIDAY” jest dobrowolny.
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące i związane z promocją „BLACK FRIDAY” będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Zgłoszenia reklamacji należy dokonywać na adres: reklamacje@wksklep.pl.
 21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy KC, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2019.134 ze zm.) o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 22. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://wksklep.pl/.
 23. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2019 r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj