W związku z planowaną zmianą siedziby firmy wszystkie zamówienia złożone 22-25.07 będą zrealizowane 26.07. Niestety, ze względu na konieczne przeniesienie sprzętu, utrudniony będzie kontakt z naszym BOK.

Szukaj

Produkty

Kategorie

Kolekcje

Producenci

Brak wyników

PINY WKDZIK.PL

Regulamin akcji "PINY WKDZIK.PL".

(dalej jako „Regulamin”)

 1. Organizatorem promocji internetowej jest spółka WK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 57/10, 02 – 091 Warszawie, numer KRS: 0000646549, numer NIP: 7010633012, numer REGON: 36585720300000) (dalej jako „Spółka”).
 2. Miejscem przeprowadzenia promocji jest sklep internetowy Spółki dostępny pod adresem https://wksklep.pl/ (dalej jako „Sklep internetowy”).
 3. Promocja obejmuje sprzedaż i wysyłkę limitowanych pinów. Klient ma możliwość nabycia 6 limitowanych pinów (metody nabycia zawarte w załączniku) i po okazaniu zdjęcia ukazującego wszystkie 6 zdobytych pinów, poprzez wysłanie go w wiadomości prywatnej na adres @wksklep na portalu Instagram - otrzymuje od nas ZŁOTEGO PINA.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do wysyłki ZŁOTEGO PINA w ciągu 14 dni roboczych od dnia okazania dowodu zgromadzenia wszystkim pinów.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do poproszenia Klientów o dodatkowe dowody zakupu i zgromadzenia kompletu pinów. 
 6. Zdjęcia kompletu pinów wysłane na inny adres niż podany w niniejszym Regulaminie nie będą rozpatrzone.
 7. Akcja trwać będzie od godziny 9:00 (UTC+01:00) 22.03.2021 r. do wyczerpania zapasów.
 8. Akcja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 ze zm.) (dalej jako: „KC”), którzy w okresie obowiązywania promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu wybranych produktów.
 9. Aby wziąć udział w promocji należy zdobyć 6 limitowanych pinów oraz okazać dowód ich nabycia w postaci zdjęcia, wysłany w wiadomości prywatnej na adres @wksklep na portalu Instagram.
 10. Uczestnik może brać udział w akcji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie.
 11. Limitowany pin ZŁOTY DZIK otrzyma pierwsze 100 osób, spełniających warunki akcji.
 12. Każdy Uczestnik promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach promocji.
 13. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Uczestników promocji z tytułu rękojmi.
 14. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 15. Udział w promocji jest dobrowolny.
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące i związane z promocją będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Zgłoszenia reklamacji należy dokonywać na adres: reklamacje@wkdzik.pl
 17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy KC, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2019.134 ze zm.) o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 18. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://wksklep.pl/.
 19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2021 r.

  Załącznik:

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj